Run & Bell& snow & Song

Monday, December 3, 2012

இதயம்...


காதலன் இதயத்தினுள் இருப்பான்
நண்பன் இதயமாகவே இருப்பான்
நான் எப்பொழுதும் உன் இதயமாகவே.!

No comments:

Post a Comment